15.00
3 bài thơ
Đăng ký ngày 14/03/2020 20:39, số lượt xem: 237
Làm thơ cho vui, những lúc say có cái đọc lên cho thiên hạ trầm trồ ấy mà!
:))