13.00
1 người thích
Đăng ngày 06/12/2018 07:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Gia Cát Chính Ngã vào 06/05/2022 20:19, số lượt xem: 586

人生大夢追霸業
先覺從來稀有誰
平生本我高無上
自知今古得幾人
春睡不覺眠眠了
草堂一夢見周公
窗外飄飄香竹葉
日月遲遲色天空

Hán Việt:
Nhân sinh đại mộng truy bá nghiệp
Tiên giác tùng lai hi hữu nhân
Bình sinh bản ngã cao vô thượng
Tự tri kim cổ đắc kỷ nhân
Xuân thuỵ bất giác miên miên liễu
Thảo đường nhất mộng kiến Chu Công
Song ngoại phiêu phiêu hương trúc diệp
Nhật nguyệt trì trì sắc thiên không


Dịch nghĩa:
Giấc mộng cả đời người là đuổi theo sự nghiệp trọng đại
Từ trước tới nay có mấy ai ngủ trước thời thế đây?
Vốn cái tôi luôn đặt cao vô thượng
Từ thời kim cổ được mấy ai?
Bất giác ngủ say một giấc xuân rồi.
Một giấc mộng trong am cỏ được thấy Chu Công.
Ngoài cửa sổ lá trúc bay bay.
Mặt trời và mặt trăng đuổi nhau chậm chậm trên trời.

Dịch thơ:
Nhân sinh mộng lớn chưa thành
Cớ sao cầu ước mộng lành an yên
Đứng nơi trời đất vô biên
Tự cao tự đại sĩ hiền mấy ai
Giấc xuân mơ cõi thiên thai
Chu Công ghé đến một hai đòi về
Trúc xanh rớt xuống nhà kề
Trời trăng mây gió tứ bề thẩn thơ

Tức bút, 2018-12-03