Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2021 12:37, số lượt xem: 176

急急扭扭你子衿
可知可知我思心
青灯夜雨相思疾
孤影凄凄一殷红

Cấp cấp nữu nữu nhĩ tử khâm
Khả tri khả tri ngã tư tâm
Thanh đăng dạ vũ tương tư tật
Cô ảnh thê thê nhất ân hồng

(Dịch nghĩa:
Gấp gáp níu lấy vạt áo của người lang quân
Nhưng lang quân không biết tới tâm tư ta
Dưới ngọn đèn lay lắt đêm mưa lạnh lẽo mà tương tư thành bệnh
Còn lại một bóng hình cô đơn, một tiếng thê lương chỉ thấy một màu đỏ bầm của máu)

16.10.2021