Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/09/2018 10:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gia Cát Chính Ngã vào 24/09/2018 08:17, số lượt xem: 562

Cầu bắc giai nhân hàng lệ lưu,
Mắt trông rưột đứt nhớ chàng Ngưu.
Đề thơ ngừng bút thôi không hận,
Ném bỏ kim thoa ngấn lệ sầu.
Bóng quế ba xuân trông mòn mỏi,
Ngân hà một dải dạ mênh mang.
Chức nữ nghiêng đầu nhìn Ngưu hỏi
Hà cớ du tàn mới hết thu?

Hà Tĩnh, 03/09/2018