Biển rộng mênh mông
Lòng người nông
Đãi cát trắng tìm đôi lời
Nhưng chỉ thấy biển sâu vời vợi

Gió cuốn
Gió đẩy đưa
Từng đợt qua kẽ tóc
Luồn qua những nỗi buồn
Gió bật vào vách đá
Rồi dong ra khơi

Nắng chiếu
Nắng soi xuống biển
Nắng liêu xiêu
Thấy rằng mây, thật mỹ miều
Không biết rằng, mặt nước biển chiều
Thẳm xanh, kể cả khi không nắng chiếu

Lặn
Rồi lặng
Tối
Rồi tăm tối.

01-05-2021