Mẹ luôn mệt mỏi vì bận quá
Con ở nơi xa, không có nhà
Ba thì tặc lưỡi “sao cũng được”
Hỏi tiếng “gia đình” ở đâu ra?

Mẹ vì cửa nhà, vợ chồng, con cái
Con vì nghĩa lớn, tham rộng, nghiệp dài
Ba thì vì một điều mà không ai thấu hiểu
Hỏi cảnh minh hoạ “gia đình” cho ai coi?

Mẹ thì đã sống cuộc đời đằng đẵng
Con còn mới chập chững, tập đi săn
Ba ở đâu khi sóng chia cắt biển?
Hỏi làm sao cuộc sống mới trọn lành?

Mẹ vì đức, vì đời, vì lầm lỗi
Con vì thương, mặc cảm, sợ đơn côi
Ba nào hiểu thế nào là hạnh phúc
Sự chịu đựng bao giờ mới ngừng, thôi?

Gia đình có lúc thăng trầm
Sau cùng vẫn ở cùng nhau, đến khi tóc râm màu.
20.12.2018
Một giờ sáng