Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2018 23:53, số lượt xem: 234

Trời sắp đông, trong tim hoa nở rộ
Ơ, mới chớm thu mà sao ngóng lạnh vè
Mặc áo ấm đi về nơi phố cũ
Ai biết được lòng em lắm nhiêu khê?

Vì anh biết anh đã lỡ em rồi
Lòng dù muốn cũng phải mặc đời trôi
Bởi vì em cũng đã lỡ anh rồi
Tim dù nhớ cũng phải kệ đời thôi.

Viết thơ đến khi hết buồn
Viết hoài buồn cũng trôi luôn theo người
12.10.18