Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:41

生死

我有一事奇特,
非青皇赤白黑。
天下在家出家,
親生惡死為賊。
不知生死異路,
生死袛是失得。
若言生死異途,
賺卻釋迦彌勒。
若知生死死生,
方會老僧處匿。
汝等後學門人,
莫認盤星軌則。

 

Sinh tử

Ngã hữu nhất sự kỳ đặc,
Phi thanh, hoàng, xích, bạch, hắc.
Thiên hạ tại gia, xuất gia,
Thân sinh ố tử vi tặc.
Bất tri sinh tử dị lộ,
Sinh tử chỉ thị thất đắc.
Nhược ngôn sinh tử dị đồ,
Trám khước Thích Ca, Di Lặc.
Nhược tri sinh tử tử sinh,
Phương hội lão tăng xứ nặc.
Nhữ đẳng hậu học môn nhân,
Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc.

 

Dịch nghĩa

Ta có một việc rất lạ lùng,
Không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.
Trong thiên hạ kẻ tại gia cũng như xuất gia,
Ham sống sợ chết ấy là giặc.
Không biết rằng sống chết [tuy là] hai đường khác nhau,
Nhưng [chẳng qua] cũng chỉ là sự mất, sự được đó thôi.
Nếu nói sống chết là hai đường khác nhau,
Ấy là lừa dối cả Thích - ca và Di - lặc.
Nếu biết được sống là chết, mà chết cũng là sống,
Thì mới lĩnh hội được chỗ sâu kín của ta.
Các ngươi, những học trò theo học ta,
Đừng cho quỹ tắc của bóng sao trong mâm là thật.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Ta có một việc này rất lạ,
Chẳng phải xanh, vàng, đen, trắng, đỏ,
Thiên hạ tại gia và xuất gia,
"Tham sinh, ố tử" là giặc đó!
Biết đâu sinh tử tuy hai đường,
Nhưng cũng chỉ là sự "mất", "có".
Nếu bảo sinh tử thực khác nhau,
Là lừa Di - lặc và Phật tổ.
Muốn hiểu ý ta, chỗ kín sâu,
Phải rõ: tử sinh là sinh tử.
Đệ tử, các ngươi, người học sau,
Chớ nhận lầm bóng sao, quỹ độ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Ta đang có việc lạ kỳ
Chẳng xanh vàng đỏ đen sì trắng phai
Tại gia, xuất gia cả hai
Tham sống sợ chết như loài giặc nguy
Tử sinh sinh tử ngại gì
Chỉ là đươc mất có chi khác thường
Bảo rằng sống chết lạ thường
Thích Ca Di Lặc hai đường quá sai
Biết sinh biết tử chẳng hai
Mới hay sinh tử lão này ẩn đâu
Môn nhân hậu học cơ cầu
Chớ nên bàn tính phép mầu tử sinh


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Ta có một việc lạ kỳ
Chẳng xanh,đỏ,vàng,đen,trắng
Thiên hạ tại gia,xuất gia
Ham sống,sợ chết là giặc
Không biết sống chết khác đường
Sống chết chỉ là mất được
Nếu nói sống chết khác nhau
Là lừa Thích Ca,Di Lặc
Sinh là tử,tử là sinh
Mới hiểu lí ta sâu kín
Các người đệ tử học ta
Đừng lầm sao in chậu nước

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta có một việc lạ lùng,
Chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng cùng đen mun.
Tại gia cùng xuất gia luôn,
Sống ham chết sợ ấy tuồng giặc mê.
Tử sinh biết khác nhau về,
Chỉ là được mất có gì khác đâu.
Hai đường sống chết khác nhau,
Thích - ca Di - lặc lừa sao vị này.
Tử sinh, chết là sống đây,
Ai hay thâm diệu pháp này của ta.
Các ngươi, môn đệ trong nhà,
Bóng sao chậu nước không là thật đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta có một câu chuyện lạ lùng,
Chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng đen cùng.
Tại gia cùng xuất gia luôn thể,
Sợ chết sống ham tuồng giặc khùng.
Sống chết khác nhau như đã biết,
Chỉ là được mất khác gì lung?
Hai đường sinh tử khác nhau cả,
Lừa dối Thích ca Di lặc sao?
Sống chết, chết là về kiếp khác,
Ai người thâm diệu pháp ta nào.
Các ngươi, môn đệ trong nhà học,
Chậu nước bóng sao không thật đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời