Trước hoa vò võ một mình nằm
Vơ vẩn hồn bay những ngán thầm
Chẳng biết người xưa đâu vằng mặt
Cách xa bằn bặt biết bao năm


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)