Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:53

寄魏鵬其六

一身憔悴對花眠,
零落殘魂倍黯然。
人面不知何處去,
悠悠生死別經年。

 

Ký Nguỵ Bằng kỳ 06

Nhất thân tiều tuỵ đối hoa miên,
Linh lạc tàn hồn bội ảm nhiên.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Du du sinh tử biệt kinh niên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Trước hoa vò võ một mình nằm
Vơ vẩn hồn bay những ngán thầm
Chẳng biết người xưa đâu vằng mặt
Cách xa bằn bặt biết bao năm


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới hoa vò võ một mình,
Vẫn vơ hồn mộng thảm tình xiết bao.
Người xưa giờ biết nơi nào,
Tử sinh cách trở làm sao hỡi trời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời