Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:33

寄魏鵬其三

倚欄無語倍傷情,
鄉思撩人撥不平。
寂寞閒庭春又晚,
杏花零落過清明。

 

Ký Nguỵ Bằng kỳ 03

Ỷ lan vô ngữ bội thương tình,
Hương tứ liêu nhân bát bất bình.
Tịch mịch nhàn đình xuân hựu vãn,
Hạnh hoa linh lạc quá thanh minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tần ngần nương triện luống thương tình
Khôn dẹp lòng quê, ngán nỗi mình
Quạnh quẽ sân không, xuân lại muộn
Yên hoa tan tác hết Thanh minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tựa hiên không nói ngậm ngùi,
Tình quê lai láng bồi hồi nhớ nhung.
Đình không lặng lẽ cuối xuân,
Nát tan hoa hạnh, não nùng thanh minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời