Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 21:15

奉和春日出苑矚目應令

銅龍曉辟問安回,
金輅春遊博望開。
渭北晴光搖草樹,
終南佳氣入樓臺。
招賢已得商山老,
托乘還征鄴下才。
臣在東周獨留滯,
忻逢睿藻日邊來。

 

Phụng hoạ “Xuân nhật xuất uyển chúc mục” ứng lệnh

Đồng Long hiểu tịch vấn an hồi,
Kim lộ xuân du bác vọng khai.
Vị Bắc tình quang dao thảo thụ,
Chung Nam giai khí nhập lâu đài.
Chiêu hiền dĩ đắc Thương Sơn lão,
Thác thừa hoàn chinh Nghiệp Hạ tài.
Thần tại Đông Chu độc lưu trệ,
Hân phùng duệ tảo nhật biên lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đồng Long sớm đã vấn an rồi
Xe ngự xuân chơi Bác Vọng đài
Vị Bắc nắng bừng lay cỏ lá
Chung Nam khí đẹp toả lâu đài
Chiêu hiền đã được Thương Sơn lão
Nhờ kiệu còn nêu Nghiệp quận tài
Thần ở Đông Chu riêng nấn ná
Lời vàng mừng gặp sáng bên trời.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giờ sáng vấn an vua trở về
Du xuân xe lớn rộng trông xa
Nắng bừng Vị Bắc lay cây cỏ
Khí tốt Chung Nam lọt gác đài
Già lão Thương Sơn cầu đã được
Người tài Nghiệp Hạ cũng theo về
Mình tôi lưu ở Đông Chu chậm
Mừng gặp thơ hay tới tự trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giờ sớm Đồng Long đã vấn an,
Du xuân Bác Vọng xe chơi sang.
Nắng bừng Vị Bắc lay hoa lá,
Khí tốt Chung Nam toả gác vàng.
Hiền lão Thương Sơn cầu đã được,
Còn nêu Nghiệp Hạ tài kinh bang.
Đông Chu thần ngụ riêng nấn ná,
Mừng gặp bên trời sáng ý vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời