初至巴陵與李十二白、裴九同泛洞庭湖其二

楓岸紛紛落葉多,
洞庭秋水晚來波。
乘興輕舟無近遠,
白雲明月弔湘娥。

 

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2

Phong ngạn phân phân lạc diệp đa,
Động Đình thu thuỷ vãn lai ba.
Thừa hứng khinh chu vô cận viễn,
Bạch vân minh nguyệt điếu Tương Nga.

 

Dịch nghĩa

Hàng cây phong trên bờ trút nhiều lá,
Buổi chiều, hồ Động Đình nổi sóng.
Đang có hứng, chèo chiếc thuyền nhỏ đi bất kể xa gần,
Mây trắng và trăng sáng như đang khóc nữ thần sông Tương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lác đác bờ phong lá rụng nhiều
Động Đình thu nước sóng dâng chiều
Hứng lay thuyền nhẹ xa gần thỏa
Thăm hỏi Tương Nga mây trắng treo


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lá phong trên bến chiều tơi tả
Hồ Động Đình thu sóng nổi hoa
Thuyền nhẹ khi vui xa chẳng ngại
Trăng trong mây trắng viếng Tương Nga


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rặng phong trên bến lá rơi nhòa,
Hồ Động Đình thu xế sóng pha.
Thuyền nhẹ hứng đi không giới hạn,
Trăng thanh, mây trắng viếng Tương Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bờ phong lá rụng dập dồn
Động Đình sóng gợn hoàng hôn xuống dần
Hứng tràn, thuyền trẩy xa gần
Trăng thanh mây trắng điếu thần sông Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ phong trút lá nhiều
Động Đình nổi sóng bóng chiều dần buông
Hứng lên thuyền hướng lung tung
Trăng vàng mây trắng não nùng Tương Nga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ sông lác đác lá phong sa
Sóng Động Đình thu gợn bóng tà
Cao hứng thuyền xa đâu ngại mấy
Trăng vàng mây trắng viếng Tương Nga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng phong trút lá trên bờ,
Động Đình nổi sóng trên hồ chiều rơi,.
Hứng chèo thuyền nhỏ rong chơi,
Trăng vàng mây trắng khóc người Tương Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời