巴陵夜別王八員外

柳絮飛時別洛陽,
梅花發後到三湘。
世情已逐浮雲散,
離恨空隨江水長。

 

Ba Lăng dạ biệt Vương Bát viên ngoại

Liễu nhứ phi thì biệt Lạc Dương,
Mai hoa phát hậu đáo Tam Tương.
Thế tình dĩ trục phù vân tán,
Ly hận không tuỳ giang thuỷ trường.

 

Dịch nghĩa

Khi hoa liễu bay, tôi dời Lạc Dương,
Đến khi tôi tới Tam Tương thì hoa mai đã tàn rồi.
Tình đời mau phai nhạt như đám mây trôi,
Nhưng tình cảm lúc biệt ly thì còn mãi như dòng sông.


Ba Lăng nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Tác giả cùng Vương Bát viên ngoại là đôi bạn thân thiết. Nay Vương Bát bị đày đi Trường Sa, đôi bên tiễn biêt tại Ba Lăng. Một số tài liệu cho đây là bài của thi sĩ Tiêu Tĩnh 蕭靜 đời Đường với nhan đề là Tam Tương hữu hoài 三湘有懷.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liễu hoa bay biệt Lạc Dương
Mai tàn sen nở Tam Tương đến rồi
Tình đời bèo nổi mây trôi
Hận sầu ly biệt sông dài mênh mang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khi liễu nhẹ bay, biệt Lạc Dương,
Hoa mai tàn rụng đến Tam Tương.
Đời tựa mây trôi rồi tan mất,
Sông dài cùng nỗi hận sầu thương.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khi liễu tơ bay, biệt Lạc Dương,
Khi mai nở sạch, ở Tam Tương.
Thế tình trôi nổi theo mây tản,
Ly hận theo dòng tận mãi phương.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Khi liễu bay bông xa Lạc Dương,
Sau ngày mai nở ở Tam Tương.
Tình đời tan rã theo mây nổi,
Hận biệt ly dài với nước sông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bông liễu vừa bay, giã Lạc Dương,
Hoa mai đã nở, tới Tiêu Tương.
Tình đời tan với vầng mây nổi,
Ly hận sông dài nước vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa liễu tung bay dời Lạc Dương
Hoa mai tàn tạ tới Tam Tương
Tình đời mau tản như mây nổi
Ly biệt nhớ nhau suốt dặm trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tơ liễu bời bời biệt Lạc Dương
Qua mùa mai nở chốn Tam Tương
Tình đời như thể làn mây nổi
Ly hận theo dòng nước vấn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bông liễu xoả tơ xa thành Lạc
Hoa mai vừa nở đến Tam Tương
Tình đời như thể làn mây nỗi
Ly hận theo dòng nước vấn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TriThi

Liễu cuốn bay từ tạ Lạc Dương,
Mai hoa hết rụng đến Tam Tương.
Thế tình vốn dĩ vờn mây tản,
Yêu hận song hành theo dặm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bông liễu lúc bay biệt Lạc Dương
Sau hoa mai nở đến Tam Tương
Tình đời theo đuổi tan mây nổi
Còn hận biệt ly mãi chảy sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối