絕句-海底有明月

海底有明月,
圓於天上輪。
得之一寸光,
可買千里春。

 

Tuyệt cú - Hải để hữu minh nguyệt

Hải để hữu minh nguyệt,
Viên ư thiên thượng luân.
Đắc chi nhất thốn quang,
Khả mãi thiên lý xuân.

 

Dịch nghĩa

Dưới đáy biển có in hình vầng trăng sáng,
Tròn như vòng bánh xe trên không trung.
Chỉ cần tấc ánh sáng rộng một tấc đó,
Có thể mua được vẻ xuân dài ngàn dặm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt biển lặng in hình trăng sáng
Tròn như hình cái bánh xe trời
Chỉ cần một tấc sáng thôi
Cũng mua nổi vẻ xuân tươi ngàn trùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vầng trăng đáy biển sáng ghê
Dáng tròn như thể bánh xe trên trời
Có sao một tấc sáng thôi
Mà đem mua được xuân tươi dặm nghìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt biển vầng trăng sáng
Tựa bánh xe trên trời
Vầng dương chừng một tấc
Mua vạn dặm xuân tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đáy biển in hình trăng sáng ngời,
Tròn như hình bánh xe khung trời.
Chỉ cần một tấc sáng như đó,
Mua được vẻ xuân ngàn dặm khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời