Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/02/2017 22:55

雪晴晚望

倚杖望晴雪,
溪雲幾萬重。
樵人歸白屋,
寒日下危峰。
野火燒岡草,
斷煙生石松。
卻回山寺路,
聞打暮天鐘。

 

Tuyết tình vãn vọng

Ỷ trượng vọng tình tuyết.
Khê vân kỷ vạn trùng.
Tiều nhân quy bạch ốc,
Hàn nhật há nguy phong.
Dã hoả thiêu cương thảo,
Đoạn yên sinh thạch tùng.
Khước hồi sơn tự lộ,
Văn đả mộ thiên chung.

 

Dịch nghĩa

Chống gậy ngắm trời tạnh tuyết,
Mây trên suối dễ chừng vài vạn lớp.
Người đốn củi trở về ngôi nhà tuyết phủ trắng,
Mặt trời lạnh lẽo hạ ngang đỉnh núi cao.
Lửa đốt rạ đã cháy lan sang cỏ núi,
Chỗ thưa khói thấy cây thông mọc trên đá.
Lại đi về chùa trên đường núi,
Nghe chuông điểm trong trời chiều.


Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chống gậy ngắm cảnh chiều tạnh tuyết
Mây trên khe phỏng ước muôn trùng
Về nhà mái trắng thợ rừng
Mặt trời lạnh lẽo đang dừng ngang non
Lửa đốt rạ lan sang cỏ núi
Chỗ khói thưa thấy cội thông già
Lại theo đường núi về chùa
Thinh không vẳng tiếng ngân nga chuông chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chống gậy ngắm tuyết ngưng
Mây suối độ vạn từng
Về nhà ông đốn củi
Ngang núi trời lạnh lùng
Lửa đồng lan cỏ núi
Khói thưa thấy cội tùng
Về chùa theo đường núi
Trời chiều chuông mõ rung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tựa côn ngắm tuyết tạnh
Mây suối vạn trùng bao
Tiều lão về nhà trắng
Ngày hàn dưới núi cao
Lửa đồng thiêu cỏ núi
Khói đứt thạch tùng đâu
Về lại đường chùa núi
Nghe chuông trời gõ chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống gậy ngắm trời tạnh tuyết rơi,
Mây trên suối vạn lớp vun bồi.
Tiều phu mang củi về nhà tuyết,
Đỉnh núi cao ngang hạ mặt trời
Lửa đốt rạ lan sang cỏ núi,
Khói thưa thấy thông mọc cao vời.
Lại đi đường núi về chùa cũ,,
Chuông điểm nghe trong trời xế rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời