Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 17/03/2016 23:01

送無可上人

圭峰霽色新,
送此草堂人。
麈尾衕離寺,
蛩鳴暫別親。
獨行潭底影,
數息樹邊身。
終有煙霞約,
天台作近鄰。

 

Tống Vô Khả thượng nhân

Khuê phong tễ sắc tân,
Tống thử thảo đường nhân.
Chủ vĩ đồng ly tự,
Cung minh tạm biệt thân.
Độc hành đàm để ảnh,
Sổ tức thụ biên thân.
Chung hữu yên hà ước,
Thiên Thai tác cận lân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Khuê nắng mới vẻ tươi
Bên căn nhà cỏ tiễn người chân tu
Phất trần khẽ vẩy rời chùa
Nỉ non tiếng dế biệt xa tạm thời
Đáy đầm bóng lẻ người đi
Tựa cây nghỉ chốc mấy hơi gọi là
Cuối cùng có hẹn yên hà
Thiên Thai chốn ấy cũng nhà gần bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Khuê tạnh sắc trời như mới
Tiễn đưa người từ dưới mái nhà
Phất trần theo với rời chùa
Dế kêu như tạm xa lìa người thân
Một mình đi bóng in mặt nước
Mệt dựa thân cây mọc gần bên
Cuối cùng thoả ước hà yên
Quanh năm khói ráng, non Thiên Thai gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Khuê nắng mới tươi vui,
Bên căn nhà cỏ chân tu tiễn người.
Phất trần khẽ vẩy chùa rời,
Nỉ non tiếng dế tạm thời xa thân.
Độc hành in bóng đáy đầm,
Tựa cây nghỉ chốc mấy lần lấy hơi.
Cuối cùng hẹn khói sông trời,
Thiên Thai chốn ấy cũng nơi nhà gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời