Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/12/2016 13:21

送唐環歸敷水莊

毛女峰當戶,
日高頭未梳。
地侵山影掃,
葉帶露痕書。
松徑僧尋藥,
沙泉鶴見魚。
一川風景好,
恨不有吾廬。

 

Tống Đường Hoàn quy Phu thuỷ trang

Mao Nữ phong đương hộ,
Nhật cao đầu vị sơ.
Địa xâm sơn ảnh tảo,
Diệp đái lộ ngân thư.
Tùng kính tăng tầm dược,
Sa tuyền hạc kiến ngư.
Nhất xuyên phong cảnh hảo,
Hận bất hữu ngô lư.

 

Dịch nghĩa

Nhà ở trông ra núi Mao Nữ,
Mặt trời lên cao chưa chải đầu.
Đất lấn làm núi mất hình bóng,
Móc đọng trên lá nhỏ vào sách để lại vết.
Thầy chùa trên đường rừng thông hái thuốc,
Hạc đứng bên bờ suối cát kiếm cá.
Một dòng sông với phong cảnh đẹp,
Hận là ta không có nhà tranh ở đây.


Sông Phu nay trong huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ở trông ra non Mao Nữ
Mặt trời cao vẫn chửa chải đầu
Đất xâm núi mất sắc màu
Móc tràn trên lá thấm sâu sách dày
Trên đường thông sư thầy hái thuốc
Hạc lom khom suối cát kiếm ăn
Một sông cảnh đẹp như tranh
Hận rằng không có một căn lều nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà đối đỉnh Mao Nữ
Trời cao chưa trải đầu
Bóng non quét lấn đất
Thư ngấn lá sương treo
Tùng lối sư tìm thuốc
Cát khe hạc bắt ngêu
Cả sông phong cảnh đẹp
Giận tiếc ta không nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà trông Mao Nữ núi xa,
Mặt trời lên đỉnh chưa ra chải đầu.
Đất xâm núi mất bóng mầu,
Móc dây trên lá thấm sâu sách nầy.
Rừng thông hái thuốc sư thầy,
Hạc bên bờ suối kiếm bầy cá ăn.
Dòng sông cảnh đẹp nhân văn,
Hận ta không có nhà tranh nơi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời