尋隱者不遇

松下問童子,
言師採藥去。
只在此山中,
雲深不知處。

 

Tầm ẩn giả bất ngộ

Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.

 

Dịch nghĩa

Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng,
Nói rằng thầy đã đi hái thuốc.
Chỉ ở trong núi này thôi,
Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Huân

Dưới tùng xin hỏi chú em.
Thưa: "Thày đi hái thuốc thêm sớm rồi.
Chỉ ở trong núi này thôi,
Mây giăng, rừng thẳm biết nơi nao tìm?"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gốc tùng, hỏi chú tiểu đồng,
Thưa: Đi hái thuốc, thầy không có nhà.
Chỉ trên sườn núi không xa
Mây dầy bao phủ biết là nơi đâu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dưới tùng hỏi trẻ: Thầy đâu?
Thưa rằng: Hái thuốc đã lâu lắm rồi
Vốn là trong núi này thôi
Nhưng mà mây phủ biết nơi nào tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Dưới tán tùng hỏi Nhóc,
Thưa: Thầy em hái thuốc
Quanh quẩn trong non này,
Mây mù lối chẳng thuộc!

Theo gió dâng lên mơ cố hương
Lòng trai gửi gắm vạn yêu thương ... (PDQ)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Dưới tùng hỏi trẻ con
Rằng thầy đi hái thuốc
Chỉ bên trong núi này
Mây thẳm khôn tìm được


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hỏi bé con nơi thông
Đáp thầy đi hái thuốc
Chỉ quanh quẩn đỉnh non
Mây phủ không nom được.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới gốc thông hỏi thăm nơi cậu bé
Bé đáp rằng: Thầy hái thuốc gần nhà
Chỉ quanh quanh nơi chân núi không xa
Nhưng mây phủ mịt mù nên không thấy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khó có thể xem là dị bản

Vân thâm bất kiến xứ là có, nhưng chỉ do một đôi người nhớ nhầm ghi nhầm chứ khó thể xem là dị bản
Search thử “雲深不知處“ (tri), có ngoặc kép thì có tận 170,000 kết quả, vì bài thơ này quá nổi tiếng.
Trong khi search “雲深不見處“ (kiến) thì chỉ có 57 kết quả, chênh lệch tròn 3000 lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới tùng thăm hỏi tiểu đồng,
Nói rằng thầy hái thuốc trong rừng rồi.
Chỉ trong vùng núi này thôi,
Nhưng mây giăng mắc biết nơi nào tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]