宿村家亭子

床頭枕是溪中石,
井底泉通竹下池。
宿客未眠過夜半,
獨聞山雨到來時。

 

Túc thôn gia đình tử

Sàng đầu chẩm thị khê trung thạch,
Tỉnh để tuyền thông trúc hạ trì.
Túc khách vị miên quá dạ bán,
Độc văn sơn vũ đáo lai thì.

 

Dịch nghĩa

Gối trên đầu giường là đá lấy từ suối,
Giếng gần suối, ao bên khóm tre.
Khách ngủ nhờ đã nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được,
Cả đêm chỉ nghe tiếng mưa rừng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gối trên giường đá mang từ suối
Giếng gần khe, ao cuối khóm tre
Nửa đêm giấc ngủ chưa về
Cả đêm thao thức chỉ nghe mưa rừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu giường gối đá trong khe núi
Đáy giếng suối thông ao dưới trúc
Khách trọ chưa ngủ quá nửa đêm
Chỉ nghe mưa núi khi nào tới.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gối đầu lấy đá dưới khe
Giếng trong kề suối khóm tre cạnh hồ
Nửa đêm lòng khách thẫn thờ
Thức thao không ngủ lắng nghe mưa rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu giường gối đá suối non khe,
Gần suối, giếng ao bên khóm tre.
Khách trọ nửa đêm chưa ngủ được,
Mưa rừng đêm vắng vọng tiếng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời