Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 13:05

方鏡

背如刀截機頭錦,
面似升量澗底泉。
銅雀臺南秋日得,
照來照去已三年。

 

Phương kính

Bối như đao tiệt cơ đầu cẩm,
Diện tự thăng lường giản để tuyền.
Đồng Tước đài nam thu nhật đắc,
Chiếu lai chiếu khứ dĩ tam niên.

 

Dịch nghĩa

Lưng gương sắc như dao cắt gấm trên khung dệt,
Mặt có thể làm con suối dưới chân thác lên xuống.
Nhặt được ở phía nam đài Đồng Tước trong một ngày thu,
Đến nay soi qua soi lại đã được ba năm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lưng như dao dùng khung dệt gấm
Mặt chiếu hình suối ngắm xuống lên
Đồng đài lượm được một phen
Soi qua soi lại đã liền ba năm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa bài Phương Kính của Giả Đảo

Lưng gương như đồng tiền chặn gấm trên đầu khung cửi
Mặt gương tựa cái đấu đong tiền dưới đáy khe suối
Có được gương ở phía nam đài Đồng Tước.
Soi đi soi lại đã ba năm rồi.
Trần Đông Phong dịch


- Chữ đao 刀 có nghĩa là tiền
- Chữ tiệt 截 có nghĩa là chặn
- Chữ thăng 升 có nghĩa là cái đấu.
- Chữ tuyền 泉 nghĩa là tiền.
Đây là cái lạ đặc sắcc trong thơ của Giả Đảo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lưng như tiền chặn gấm khung cửi
Mặt tựa đấu đong tiền dưới suối
Đồng Tước nam đài nhặt tiết thu
Soi lui soi tới ba năm đã

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưng sắc như dao cắt gấm khung,
Mặt như đấu suối tiền đong dùng.
Ngày thu nhặt được nam Đồng Tước,
Nay được ba năm soi chiếu cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời