哭孟郊

身死聲名在,
多應萬古傳。
寡妻無子息,
破宅帶林泉。
塚近登山道,
詩隨過海船。
故人相吊後,
斜日下寒天。

 

Khốc Mạnh Giao

Thân tử thanh danh tại,
Đa ưng vạn cổ truyền.
Quả thê vô tử tức,
Phá trạch đới lâm tuyền.
Trủng cận đăng sơn đạo,
Thi tuỳ quá hải thuyền.
Cố nhân tương điếu hậu,
Tà nhật hạ hàn thiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thân tuy mất danh vẫn còn
Lưu truyền vạn cổ sắt son tấm lòng
Goá vợ không con nối dòng
Nhà hư dột nát thong dong lâm tuyền
Cạnh đường lên núi, mộ thiêng
Thơ văn ra khỏi đất liền biển khơi
Cố nhân, phúng điếu nghẹn lời
Trời đà đổi lạnh chiều rơi thấm buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thân mất tiếng thơm còn,
Muôn đời truyền dấu son.
Không con vợ goá sớm,
Nhà nát chốn ngàn non.
Mộ cạnh đường lên núi,
Thơ theo thuyền biển loan.
Bạn xưa vừa kính viếng,
Trời lạnh xuống chiều hôm.!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng thơm còn dù thân đà mất
Lưu truyền cho vạn kiếp về sau
Không con vợ goá buồn đau
Với nhà dột nát nơi sau suối rừng
Mộ gần bên con đường lên núi
Thơ tuỳ theo thuyền tới biển khơi
Sau khi điếu bạn xong rồi
Tôi ngồi giá lạnh dưới trời hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thân mất tiếng thơm còn
Truyền muôn đời sống sót
Người goá vợ không con
nơi suối rừng nhà dột
Mộ cạnh đường lên non
Thơ theo thuyền ra biển
Phúng viếng người xưa xong
Trời chiều ôi lạnh cóng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người chết tiếng tên còn
Thơ hay vạn cổ truyền
Không con nối vợ goá
Nhà nát suối rừng ven
Mộ cạnh đường lên núi
Thơ theo thuyền biển sông
Cố nhân sau lúc viếng
Dưới lạnh xế hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân tuy đã mất còn danh
Muôn đời truyền lại tinh anh tấm lòng.
Không con goá vợ tuyệt dòng,
Nhà hư dột nát long đong lâm tuyền.
Cạnh đường lên núi, mộ riêng,
Thơ văn đầy chở trên thuyền biển khơi.
Cố nhân, kính viếng nghẹn lời
Mặt trời khuất núi lạnh rơi thêm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời