下第

下第隻空囊,
如何住帝鄉。
杏園啼百舌,
誰醉在花傍。
淚落故山遠,
病來春草長。
知音逢豈易,
孤棹負三湘。

 

Há đệ

Hạ đệ chích không nang,
Như hà trú đế hương.
Hạnh viên đề bách thiệt,
Thuỳ tuý tại hoa bàng.
Lệ lạc cố sơn viễn,
Bệnh lai xuân thảo trường.
Tri âm phùng khởi dị,
Cô trạo phụ Tam Tương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hỏng thi túi lại rỗng không
Làm sao trú nổi ở vùng kinh đô
Hạnh viên trăm miệng cười cho
Riêng ai say tại gốc hoa một mình
Quê xa lệ đẩm hương tình
Cỏ xuân tươi tốt riêng mình ta đau
Tri âm nào dễ gặp đâu
Mái chèo đơn độc lùi vào Tam Tương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hỏng thi túi cạn khô,
Sao ở được kinh đô!
Vườn hạnh cười trăm miệng,
Say bên hoa quạnh cô.
Quê xa lệ đẫm mắt,
Bệnh lúc cỏ xuân nhô!
Tri kỷ gặp đâu dễ,
Về Tam Tương cậy nhờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về hai câu "Hạnh viên đề bách thiệt, Thùy túy tại hoa bàng" trong bài Há Đệ

Về hai câu: Hạnh viên đề bách thiệt, Thùy túy tại hoa bàng

<Đời Đường, người đỗ Tiến sĩ được tới dự yến ở vườn hạnh, gọi là “Thám hoa yến” (tiệc thăm hoa). Còn mở tiệc lớn ở đầm Khúc Giang mạn đông nam Trường An, gọi là “Khúc Giang hội”. Các Tiến sĩ còn được đến tháp Đại Nhạn chùa Từ Ân, đề tên lưu niệm, gọi là “Đề danh tịch” (tiệc đề tên)>: Dịch từ nguyên bản Trung văn (Trung Quốc khoa cử chế độ dữ Việt Nam đích ảnh hưởng, Thượng Hải nhân dân xuất bản xã xuất bản, 1998).

Như vậy chỉ những người đỗ tiến sĩ năm đó mới được vào Hạnh viên (vườn cây hạnh hoa trắng). Chàng hỏng thi kia không thể tới đó được, chỉ chạnh lòng nghĩ đến cảnh các tân tiến sĩ nơi vườn hạnh dự yến vua ban, nghe chim hót đủ giọng, say đắm bên hoa, còn mình cô độc trên thuyền về Tam Tương (Đất Thương Ngô nơi bên những con sông Tương với truyền thuyết nàng Nga Hoàng và Nữ Anh khóc chồng là vua Thuấn nước mắt bắn lên khóm trúc lốm đốm tạo thành Tương Phi trúc).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thi hỏng chiếc túi không
Kinh đô sao ở được
Vườn hạnh đủ giọng hót
Ai mê say bên hoa
Lệ rơi núi xưa xa
Bệnh lâu xuân dài cỏ
Gặp tri âm thật khó
Thuyền đơn vào Tam Tương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thi hỏng lại túi đang trống rỗng
Làm sao còn sinh sống kinh đô
Hạnh viên trăm giọng líu lo
Ai đang buồn bã bên hoa say mèm
Nước mắt rơi trước thềm nhà cũ
Bệnh riêng mang khi cỏ xuân cao
Tri âm há dễ gặp sao
Bơi chèo một chiếc tìm vào Tam Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hỏng thi túi rỗng cô
Sao ở lại thành đô
Vườn Hạnh chim trăm giọng
Ai say bên cạnh hoa
Lệ rơi núi cũ xa
Bệnh tới cỏ xuân già
Đâu dễ tri âm gặp
Tam Tương chèo dựa cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏng thi túi lại trống không,
Làm sao sống được trong lòng kinh đô!
Hạnh viên trăm miệng cười to,
Say bên hoa quạnh đơn cô quê nhà.
Mắt mờ lệ đẫm quê xa,
Bệnh riêng lúc cỏ xuân ra nở đầy!
Tri âm đâu dễ gặp đây,
Tam Tương về lại nơi nầy cậy trông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời