Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 07:54

Hãy chảy đi, chảy đi

Bởi vì ta cần mang cho
Bởi vì ta không khi nào cạn
Bởi vì ta không khi nào tính đếm

Hãy chảy đi, chảy đi
Ta chỉ đầy lên khi cho đi
Sự tráng lệ của những dòng sông lớn
Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn
Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn
Khởi từ sự bền bỉ

Hãy chảy đi, hãy chảy đi
Đừng hỏi nước khởi nguồn từ đâu?
Đừng hỏi Tình Yêu khởi nguồn từ đâu
Nước là Tình Yêu ta
Tình Yêu là nước nên ta mãi mãi
Bởi vì ta yêu nên ta là cội nguồn.

Hãy chảy đi, chảy đi
Đừng bao giờ ngoảnh lại
Nước lên hương ban mai
Nước mát rượi ban trưa
Nước dịu dàng chiều hôm
Khi đêm về hư ảo

Hãy chảy đi, chảy đi
Và đừng hỏi...


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013