Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 21:58

Trời đã về chiều sao người ơi
Có phải cánh chim trời đã mỏi?
Đã khép cánh bên bờ đại dương này
Lắng nghe những bước chân mùa tiếp tục lướt đi
Với niềm yêu thương trìu mến

Trời đã về chiều sao Người ơi
Bên bờ đại dương này
Ta nghe bài ca mặt trời rực cháy
Trước khi những con đường chìm nghỉm
Ô bài ca mặt trời
Người ạ
Vẫn sáng rực cả đêm đen

Trời đã về chiều sao người ơi?
Thời gian vô thuỷ vô chung
Niềm mến thương trải dài vô lượng
Trải dài cho đến tận tình em

Trời đã về chiều sao Người ơi?
Người có nghe
Đấy là khi những bài ca khác bắt đầu cất lên...


8-2010

Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013