34.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:10

示疾

春來花蝶善知時,
花蝶應須共應期。
花蝶本來皆是幻,
莫須花蝶向心持。

 

Thị tật

Xuân lai hoa điệp thiện tri thì,
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ.
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn,
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì.

 

Dịch nghĩa

Xuân sang hoa và bướm khéo quen với thời tiết,
Hoa bướm đều cần phải thích ứng với kỳ hạn của chúng.
Nhưng hoa với bướm vốn dĩ đều là hư ảo,
Chớ nên bận tâm về hoa với bướm.


Bài thơ này chép trong Thiền uyển tập anh, Lĩnh Nam chích quái.

Sách Thơ văn Lý Trần dùng tiêu đề tự đặt là Hoa điệp 花蝶.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kỳ.
Nên biết bướm hoa đều huyễn ảo,
Thây hoa mặc bướm để lòng chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Mạnh Thát

Xuân đến bướm hoa khéo biết thì,
Cần nhau hoa bướm biết nhau khi.
Bướm hoa vốn thảy điều hư huyễn,
Chớ đem hoa bướm giữ lòng chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xuân đến bướm hoa dễ biết thì
Hoa bướm cũng cần phải thuận kỳ
Bướm hoa vốn dĩ đều hư ảo
Chẳng nên hoa bướm bận lòng chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân về hoa bướm quen thì
Hoa cười bướm lượn đúng kỳ khéo sao
Bướm hoa vốn cũng ảo hư
Mặc cho hoa bướm bận chi đến lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Hoa bướm đều cần ứng hạn kỳ.
Vốn dĩ bướm hoa đều huyễn ảo,
Bận tâm hoa bướm chớ nên chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xuân đến bướm hoa khéo thích nghi
Bướm hoa tụ bội đúng ngay kỳ
Bướm hoa vốn dĩ là hư mộng
Chớ bận tâm vào hoa bướm chi!

Đất Văn Lang
14.00
Trả lời