15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:52

不覺女頭白

不覺女頭白,
報你作者識。
若問佛境界,
龍門遭點額。

 

Bất giác nữ đầu bạch

Bất giác nữ đầu bạch,
Báo nhĩ tác giả thức.
Nhược vấn Phật cảnh giới,
Long môn tao điểm ngạch.

 

Dịch nghĩa

Nào ai biết rằng trong cô gái trẻ trung đã thấy mái đầu bạc;
Nói cho người học đạo hiểu,
Nếu cứ lo tìm hỏi đâu là cõi Phật,
Thì cũng như cá chép nhảy thi ở Long Môn bị chấm trán mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Ai biết má đào mà bạc tóc!
Khuyên người cầu học hiểu cho sâu.
Ví như cõi Phật hoài công hỏi,
Cá vượt Long - môn bị điểm đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lạ thấy gái đầu bạc
Bảo người tu hiểu sâu
Lo hỏi đâu cõi Phật
Vượt long môn va đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai hay gái trẻ bạc đầu
Bảo cho người học phải cầu đạo tâm
Tìm chi cõi Phật xa xăm
Long Môn chấm trán khó mong được vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai biết má đào mà bạc đầu,
Nói cho người học hiểu đạo sâu.
Nếu lo tìm hỏi đâu là Phật,
Cá vượt Long Môn bị chấm đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lạ kìa, gái bạc tóc
Nói để người tu sâu
Chớ hỏi đâu nhà Phật
Cá vượt cửa va đầu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Má đào ai biết bạc đầu,
Nói cho người học hiểu sâu đạo người.
Nếu ai hỏi Phật đâu rồi,
Long Môn cá vượt chạm nơi trán đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời