Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2018 23:14, số lượt xem: 102

Tịch mịch sơ dương
Không trung vân trường
Đồng sàng các mộng
Huyễn cảnh thê lương?