Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2018 13:05, số lượt xem: 130

Ta vẫn về trong từng giấc mơ
Tìm hương vị tuổi trẻ ngày thơ
Nói làm sao diễn tả cho thấu
Cảm giác này bùi ngùi thiết tha