Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2018 13:21, số lượt xem: 108

Cũng đành xin viết bản tình ca
Lặng lẽ ưu tiên cho chính ta
Tinh giản nốt “La” cùng tất cả
Còn lại khuông nhạc,khoá Son-Fa