Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 08:08, số lượt xem: 139

Cố mấy năm nay cũng vậy thôi
Cà phê quán vắng vẫn mình tôi
Có hơn năm trước được tờ báo
Nhất định đêm nay hồn xứ người

Có phải lỗi ai quá kém duyên?
Hay vì chi phối của đồng tiền?
Nguyên do thách thức cuộc đời mới?
Đừng nghĩ tôi chờ ban phép tiên!