Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2018 20:28, số lượt xem: 170

Ôi ruột gan nóng bừng
Cái đầu thì bưng bưng
Hai má thì đỏ ửng
Nào cạn ly anh Tuấn
Nào mình vô anh Tùng
Kính hai anh một chung
Công việc em phải chuẩn
Nên em phải khẽ khựng
Có lẽ không biết chừng
Mai này em phục hưng
Sẽ mở tiệc tưng bừng
Giờ này em trở chứng
Lại nhớ đến người dưng
Người về còn ta đứng
Thôi em xin tạm dừng
Mặc dù còn chữ “nhưng”
Hôm nay là cuối tuần
Rượu vào em cao hứng
Hồn em giờ tưng tưng