Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2019 15:01, số lượt xem: 61

Vẫn chưa làm được gì ra hồn
Dù loại thẳng tay lòng tự tôn
Không hợp được tâm hồn,thể xác
Kiếp này đánh mất tuổi hồng son