Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2017 23:15, số lượt xem: 177

Ước hoá kiếp sau họ chim Chiền
Vô tư múa hát không ưu phiền
Chẳng cần suy nghĩ điều chi nữa
Bay lượn tung tăng nào khác tiên?