Chưa có đánh giá nào
Nước: Bỉ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Émile Verhaeren (3 bài)
- Charles van Lerberghe (1 bài)
- Maurice Maeterlinck (2 bài)
- José Gers (1 bài)
- Maurice Carême (9 bài)
Tạo ngày 11/09/2008 09:02 bởi hongha83
Georges Raymond Constantin Rodenbach (1855-1898) là nhà thơ tượng trưng và nhà văn Bỉ. Sinh ở Tournai, Bỉ và mất ở Paris, Pháp. Thuở nhỏ học ở Gard. Ông tốt nghiệp đại học, lấy bằng tiến sĩ luật và hành nghề luật sư.

Tác phẩm:
- Tuổi trẻ trắng (1886), thơ
- Thơ tình (1884)
- Ngôi mộ của Baudelaire (1894)