Đó chính là anh ta
đã giữ tim mình
chu đáo vậy

Đó chính là anh ta
đã giữ nó
như người chơi vĩ cầm
giữ cây đàn dòng họ Guarneri
không dám kéo
ngay cả trong ngày lễ

Đó chính là anh ta
đã giữ tim mình
như kẻ chơi vĩ cầm vô danh
giữ cây đàn dòng họ Guarneri
không dám kéo
ngay cả hôm sinh nhật

Đó chính là anh ta
anh ta
anh ta
đã run rẩy giữ tim mình
như kẻ chơi vĩ cầm nghiệp dư
run rẩy giữ cây đàn vô giá
công trình của người nghệ nhân tài hoa
cây đàn rơi vào tay anh ta
tình cờ, phi lý

Đó chính là anh ta
trọn kiếp
giữ tim mình
Và anh ta đã giữ thật khá

Và nó kia
quả tim của anh ta
đang được trưng trong hộp kính
giữa viện bảo tàng

Trông nó lúc nào cũng như mới tinh


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)