Người ta chộp được một chú chim hót hay
Thế là cứ khư khư nắm chặt trong bàn tay
Thay vì tiếng hót véo von
Chim tội nghiệp chỉ còn biết khụt khịt
Nhưng người ta lại cứ dỗ dành:
“Hót đi, chim bé bỏng, hót cho hay!”


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)