Tôi chẳng thích con tôi
Hoá ra thành cánh én
Vút lên trời bay liệng
Thế là thôi, biệt tăm!
Có làm tổ ngoài hiên
Tay tôi càng khó với
Tôi chẳng hề thích đổi
Con tôi thành én xuân!

Cũng không hề ước mong
Nó trở thành công chúa
Chân mang đôi hài vàng
Khó chơi trên đồng cỏ
Rồi đêm về khi ngủ
Không chịu nằm cạnh tôi

Tôi chẳng mong ai ơi
Con tôi thành công chúa
Tôi càng không thích thú
Con gái thành bà hoàng
Lên ngồi trên ngai báu
Nơi tôi khó bén chân
Và thế là đêm đến
Mình chẳng được ru con
Thực tình tôi không ham
Con tôi thành hoàng hậu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)