Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: GAIGIA
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 28/04/2007 04:54
Số lần thông tin được xem: 2130
Số bài đã gửi: 26

Những bài thơ mới của GAIGIA

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

 1. Cùng computer 05/10/2009 10:53
 2. Banh mắt mà trông... 10/09/2009 22:03
 3. Đẽo đá thành bi 22/08/2007 12:38
 4. Người tôi yêu 20/06/2007 02:06
 5. Chào tất cả các thành viên của diễn đàn! 14/06/2007 16:47
 6. Gửi một người ở NCD 12/06/2007 11:01
 7. Những chủ đề thơ bị lãng quên... 12/06/2007 10:58
 8. Nghiệt ngã 07/06/2007 12:41
 9. Thơ Bút Tre 28/05/2007 10:10
 10. Ghen 24/05/2007 02:35
 11. Nghệ thuật vị .. 10/05/2007 03:13
 12. Bài thơ đầu cho con 01/05/2007 03:17