Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: GAIGIA
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 27/04/2007 04:54
Số lần thông tin được xem: 1944
Số bài đã gửi: 26

Những bài thơ mới của GAIGIA

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

 1. Cùng computer 04/10/2009 10:53
 2. Banh mắt mà trông... 09/09/2009 22:03
 3. Đẽo đá thành bi 21/08/2007 12:38
 4. Người tôi yêu 19/06/2007 02:06
 5. Chào tất cả các thành viên của diễn đàn! 13/06/2007 16:47
 6. Gửi một người ở NCD 11/06/2007 11:01
 7. Những chủ đề thơ bị lãng quên... 11/06/2007 10:58
 8. Nghiệt ngã 06/06/2007 12:41
 9. Thơ Bút Tre 27/05/2007 10:10
 10. Ghen 23/05/2007 02:35
 11. Nghệ thuật vị .. 09/05/2007 03:13
 12. Bài thơ đầu cho con 30/04/2007 03:17