Cơn dông tạnh cây sồi cao sét đánh
Vật mình nằm trên mặt đất khói tuôn
Làn khói lam lan toả khắp thân cành
Khắp màu xanh tắm bão dông thắm lại
Còn từ lâu khắp rừng cây bờ bụi
Tiếng chim ca lảnh lói rộn ràng hơn
Và cầu vồng đã cắm xuống một chân
Trong những đỉnh tán cây xanh ngắt


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)