Với tình yêu, em cầu nguyện điều gì
Em giữ gì như vật thiêng mình bảo vệ
Số phận đã phản bội em tồi tệ
Phó mặc em cho dư luận rủa nguyền.

Đám người đời xô đẩy, ào lên
Xông vào chốn thiêng hồn em để ngỏ
Và tự nhiên, em thấy mình xấu hổ
Về những hy sinh, mất mát chỉ em hay.

Ước gì tâm hồn trên đám đông đang bay
Có đôi cánh dang ra sống động
Cứu em thoát khỏi vòng thòng lọng
Thói đê hèn dai dẳng của người đời!