“Яркий снег сиял в долине”

Яркий снег сиял в долине,-
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине,-
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..


4-1936

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết phủ trắng cánh đồng, –
Tuyết tan vào hư không;
Lúa chín vàng mùa gặt, –
Rồi vào kho nhà nông.

Có gì là vĩnh cửu
Trên những đỉnh tuyết không?
Đó là bình minh rải
Tươi thắm những bông hồng!…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết chói chang lấp lánh trên đồng, –
Tuyết đã tan như chưa hề có;
Thảm lúa xuân xanh đồng óng ả, –
Chín vàng rồi cũng sẽ ra đi.

Có gì mấy trăm năm vẫn thế
Đằng xa kia, trên tuyết mông lung?
Mà bình minh ngày ngày vẫn rải
Trên đỉnh tuyết cao những đoá hồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời