Trong đêm thanh vắng, về cuối hạ,
Bầu trời sao đằm thắm sắc hồng,
Dưới ánh sao nhạt nhoà mờ tỏ
Mơ màng đồng ruộng chín từng bông...

Những lượn sóng đi vào giấc mộng,
Óng ánh vàng lặng với thinh không
Trong thanh vắng đêm sâu lấp lánh,
Nhạt nhạt dần trong ánh trăng lồng...


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)