Giữa sấm rền chớp lửa,
Giữa dục vọng sục sôi,
Trong cuộc giao tranh nảy lửa của đất trời,
Đến với chúng ta từ thiên cung hạ gót -
Là của trời, nàng xuống với những đứa con của đất,
Mang sự rõ ràng minh triết trong mắt nhìn -
Và rót xuống đại dương biển cả nổi bão giông
Dầu thánh thiện làm mềm lòng hoà giải.


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)