Ta đi theo thế kỷ của ta
Như đi theo Enei là nàng Kreuza*
Ta đi vài bước - rồi mệt mỏi
Dấn bước thêm - và thế là tụt lại


* Enei và Kreuza tên hai nhân vật trong tác phẩm "Eneid" của Verghin P. Maron (70-19 Tr.CN, nhà thơ cổ La Mã). Khi Enei rời bỏ thành Tơ-roa, vợ chàng là nàng Kreuza đi theo chàng, nhưng cứ tụt lại sau và cuối cùng biến mất. Nàng bị mẹ của Enei là nữ thần Afrôđitê (Aphzodete, Venus, nữ thần tình ái và sắc đẹp) giữ cho mình, bởi Kreuza không được rời Tơ-roa.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)