Từ bãi cỏ giữa rừng ó bay lên,
Nó lao nhanh lên bầu trời cao vút;
Lên cao mãi, về xa lao mải miết -
Cuối chân trời hun hút biệt tăm!

Nó đã được bà mẹ thiên nhiên
Ban cánh mạnh, đôi cánh đầy sức sống -
Còn thằng tôi đẫm mồ hôi, bụi bậm,
Chúa của đất này bám đất ngó nhìn!..


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)