Tôi yêu đôi mắt em, em ơi…
Với ánh nhìn rực lửa tuyệt vời,
Những khi em ngước lên bất chợt
Và, lấp loáng nhanh như ánh chớp,
Em liếc nhìn quanh cả đất trời…
Nhưng mà quyến rũ hơn tất thảy
Là khi trong một chiếc hôn dài
Mắt em nhắm hờ nhìn xuống đất,
Hàng mi trĩu nặng không dấu nổi
Lửa khát khao thầm cháy khôn nguôi.