Tôi lại đứng trên bờ sông Nêva,
Và lại như trong những năm tháng cũ,
Tôi lại nhìn, dường như đang sống đó,
Dòng nước trôi đang ngái ngủ lững lờ.

Trên trời xanh không một tia lửa sáng,
Tất cả lặng thinh trong vẻ đẹp nhạt nhoà,
Chỉ theo dòng nước Nêva suy ngẫm
Ánh trăng thanh mải miết chảy về xa.

Tôi đang thấy trong mơ chăng tất cả,
Hay quả tình tôi đang đứng ngắm nhìn,
Cái mà cũng dưới trăng này rọi chiếu
Ta cùng em khi ấy ngắm nhìn chung?


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)