Tâm hồn tôi - lăng tẩm những bóng hình,
Những bóng hình lặng thinh, ngời, tuyệt mĩ,
Chẳng liên can gì đến những ý tưởng của năm tháng này hung dữ,
Hay đến những niềm vui, những đau thương.

Tâm hồn tôi, lăng tẩm những bóng hình.
Cái là chung giữa người và cuộc sống!         
Hỡi những ảo ảnh của tháng ngày đã qua tươi sáng,
Giữa các ngươi và đám công chúng vô tình?..


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)