Những bóng hình xam xám lẫn vào nhau,
Sắc màu phai, âm thanh im ắng cả -
Mọi chuyển động, cuộc đời đều ngừng trệ...
Trong tiếng ì ầm, tối sáng u minh
Nghe đâu đây tiếng sải cánh vô hình...
Con bướm nhỏ trong trời đêm tĩnh mịch
Ôi, giờ khắc vương nỗi sầu da diết!..
Tôi hoà trong vạn vật, vận vật ở trong tôi!..

Hãy chảy vào sâu thẳm tâm hồn tôi,
Hỡi bóng đêm âm u và tịch mịch,
Và tịch mịch, âm u, hương thoảng mát,
Hãy trùm lên vạn vật, dẹp u sầu -
Hãy ngập tràn tình cảm ở thâm sâu
Bởi màn sương tự quên mình tất thảy!..
Cho được nếm sự diệt vong huỷ hoại,
Hoà quyện cùng thế giới lẩn vào mơ!


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)