Như biển cả vây chung quanh trái đất
Cuộc sống của ta mộng mị vây quanh
Màn đêm xuống và thiên nhiên xô dạt
Vào bên bờ những đợt sóng âm thanh

Âm thanh ấy ép ta và cầu khẩn
Nơi bến tàu thuyền mộng đã hồi sinh
Thuỷ triều lên thuyền mang ta nhanh chóng
Vào mênh mông những con sóng đen ngòm

Vòm trời cháy bởi trời sao chói lọi
Từ thẳm sâu huyền bí ngó đăm đăm
Và thuyền ta bơi đi từ mọi nẻo
Vực thẳm sâu rừng rực cháy vây quanh


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)